📝 نون وقایه
📄 همراه با بررسی تست کنکور
🔺
⭐ راه تشخیص نون وقایه :
بعد از حذف نی از آخر کلمه ، کلمه باقی مانده فعل است یا حرف جر من و عن یا حرف مشبه در غیر این سه صورت آن نون،وقایه نیست.
🔻
💥 با ما با تاجینو همراه باشید.

🌐 Tajinoo.ir

 

دانش آموزان عزیز برای مشاهده ویدیو  لینک زیر را کلیک کنید .

🎥 تماشای ویدیو 🎥

👆👆👆