📝 اسم تفضیل
📄 همراه با بررسی تست کنکور (۹۸)

نکته های ویدیو :
🔻
⭐ خیر و شر اگر به معنای تر و ترین باشد اسم تفضیل است .
🔻
⭐ خیر و شر مضاف واقع شود یا بعدشان حرف جر من بیاید اسم تفضیل است.
🔺
⭐ خیر و شر ال داشته باشد اسم تفضیل نیست.

 

💥 با ما با تاجینو همراه باشید.

🌐 Tajinoo.ir

 

دانش آموزان عزیز برای مشاهده ویدیو  لینک زیر را کلیک کنید .

🎥 تماشای ویدیو 🎥

👆👆👆